Ads

长干行·其一

作者:李白朝代:唐代

李白 - 长干行·其一 - 原文

长干行·其一的全文是什么? 李白长干行·其一txt在线预览

妾发初覆额,折花门前剧。
郎骑竹马来,绕床弄青梅。
同居长干里,两小无嫌猜。
十四为君妇,羞颜未尝开。
低头向暗壁,千唤不一回。
十五始展眉,愿同尘与灰。
常存抱柱信,岂上望夫台。
十六君远行,瞿塘滟滪堆。
五月不可触,猿声天上哀。(猿声 一作:猿鸣)
门前迟行迹,一一生绿苔。
苔深不能扫,落叶秋风早。
八月蝴蝶来,双飞西园草。(蝴蝶来 一作:蝴蝶黄)
感此伤妾心,坐愁红颜老。
早晚下三巴,预将书报家。
相迎不道远,直至长风沙。

李白 - 长干行·其一 - 作者及朝代等信息

问题:长干行·其一的作者是谁?

答案:长干行·其一的作者是李白, 李白除了将进酒,还有其它作品,如: 将进酒; 行路难·其一; 蜀道难; 三五七言 / 秋风词; 静夜思;

问题:长干行·其一是哪个朝代的作品?

答案:长干行·其一是唐代创造的

基本信息描述更多
作者李白更多李白文章
朝代唐代更多唐代作品

李白 - 长干行·其一 - 译文

长干行·其一翻译及解析 长干行·其一白话文


我的头发刚刚盖过额头,便同你一起在门前做折花的游戏。
你骑着竹马过来,我们一起绕着井栏,互掷青梅为戏。
我们同在长干里居住,两个人从小都没什么猜忌。
十四岁时嫁给你作妻子,害羞得没有露出过笑脸。
低着头对着墙壁的暗处,一再呼唤也不敢回头。
十五岁才舒展眉头,愿意永远和你在一起。
常抱着至死不渝的信念,怎么能想到会走上望夫台?
十六岁时你离家远行,要去瞿塘峡滟滪堆。
五月水涨时,滟滪堆不可相触,两岸猿猴的啼叫声传到天上。
门前是你离家时徘徊的足迹,渐渐地长满了绿苔。绿苔太厚,不好清扫,树叶飘落,秋天早早来到。
八月里,黄色的蝴碟飞舞,双双飞到西园草地上。
看到这种情景我很伤心,因而忧愁容颜衰老。
无论什么时候你想下三巴回家,请预先把家书捎给我。
迎接你不怕道路遥远,一直走到长风沙。

本节内容由匿名网友上传,原作者已无法考证。本站免费发布仅供学习参考,其观点不代表本站立场。站务邮箱:support@guship.cn

李白 - 长干行·其一 - 词语解释

长干行·其一重点词语解释, 长干行·其一难点解释

词语词语解释
长干行:属乐府《杂曲歌辞》调名。下篇一作张潮。黄庭坚作李益诗。
床:井栏,后院水井的围栏。
长干里:在今南京市,当年系船民集居之地,故《长干曲》多抒发船家女子的感情。
抱柱信:典出《庄子·盗跖篇》,写尾生与一女子相约于桥下,女子未到而突然涨水,尾生守信而不肯离去,抱着柱子被水淹死。
滟滪堆:三峡之一瞿塘峡峡口的一块大礁石,农历五月涨水没礁,船只易触礁翻沉。
天上哀:哀一作“鸣”。
迟行迹:迟一作“旧”。
生绿苔:绿一作“苍”。
蝴蝶来:一作“蝴蝶黄”。
清王琦《李太白文集注》云:“杨升庵谓蝴蝶或白或黑,或五彩皆具,唯黄色一种至秋乃多,盖感金气也,引太白‘八月蝴蝶黄’一句,以为深中物理,而评今本‘来’字为浅。琦谓以文义论字,终以‘来’字为长。”作‘黄’字亦有道理。
早晚:多早晚,犹何时。
三巴:地名。即巴郡、巴东、巴西。在今四川东部地区。
长风沙:地名,在今安徽省安庆市的长江边上,距南京约700里。

本节内容由匿名网友上传,原作者已无法考证。本站免费发布仅供学习参考,其观点不代表本站立场。站务邮箱:support@guship.cn

李白 - 长干行·其一 - 创作背景

长干行·其一写作背景, 长干行·其一历史背景是什么? 长干行·其一写作时间及背景

问题:长干行·其一写于何时?

答案:长干行·其一写于唐代

  此诗为李白初游金陵时所作,时间在唐玄宗开元十三年(725年)秋末之后不久。

本节内容由匿名网友上传,原作者已无法考证。本站免费发布仅供学习参考,其观点不代表本站立场。站务邮箱:support@guship.cn

广告位