Ads

春远 / 春运

作者:杜甫朝代:唐代

杜甫 - 春远 / 春运 - 原文

春远 / 春运的全文是什么? 杜甫春远 / 春运txt在线预览

肃肃花絮晚,菲菲红素轻。
日长唯鸟雀,春远独柴荆。
数有关中乱,何曾剑外清。
故乡归不得,地入亚夫营。

杜甫 - 春远 / 春运 - 作者及朝代等信息

问题:春远 / 春运的作者是谁?

答案:春远 / 春运的作者是杜甫, 杜甫除了将进酒,还有其它作品,如: 春望; 茅屋为秋风所破歌; 登高; 春夜喜雨; 望岳;

问题:春远 / 春运是哪个朝代的作品?

答案:春远 / 春运是唐代创造的

基本信息描述更多
作者杜甫更多杜甫文章
朝代唐代更多唐代作品

杜甫 - 春远 / 春运 - 译文

春远 / 春运翻译及解析 春远 / 春运白话文

参考资料:

1、 (唐)杜甫著,(清)仇兆熬注.杜诗详注:中华书局出版社,2007-6-1

杜甫 - 春远 / 春运 - 词语解释

春远 / 春运重点词语解释, 春远 / 春运难点解释

参考资料:

1、 (唐)杜甫著,(清)仇兆熬注.杜诗详注:中华书局出版社,2007-6-1

杜甫 - 春远 / 春运 - 赏析

春远 / 春运内容赏析, 春远 / 春运修辞手法赏析

  (上四暮春之景,下四春日感怀。吴论:肃肃,落声。菲菲,落貌。【黄注】红素乃地下花絮。【顾注】惟鸟雀,见过客之稀。独柴扉,见村居之僻。关中数乱,谓吐蕃、党项入寇。剑外未清,谓吐蕃近在西山。故乡尚有军营,则欲归不得矣。)

  黄生曰:写有景之景,诗人类能之。写无景之景,惟杜独擅场。此诗上半,当想其虚中取意之妙。

参考资料:

1、 (唐)杜甫著,(清)仇兆熬注.杜诗详注:中华书局出版社,2007-6-1
广告位