Ads

两汉诸葛亮代表作

诸葛亮简介

诸葛亮介绍, 诸葛亮人物背景介绍

两汉诸葛亮代表作

问题:诸葛亮有哪些常见作品及代表作?

出师表 / 前出师表

先帝创业未半而中道崩殂,今天下三分,益州疲弊,此诚危急存亡之秋也。然侍卫之臣不懈于内,忠志之士忘身于外者,盖追先帝之殊遇 ... 查看译文

诫子书

夫君子之行,静以修身,俭以养德。非淡泊无以明志,非宁静无以致远。夫学须静也,才须学也,非学无以广才,非志无以成学。淫慢则 ... 查看译文

广告位